Close

Nagar Panchayat Ghanaur

Ghanaur, Patiala, Punjab

Email : npghanaur[at]yahoo[dot]in
Phone : 01762-267425