ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐੱਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐੱਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

08/07/2019 19/07/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (1 MB)
ਮਗ.ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ੳਪਰੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ।

ਮਗ.ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ੳਪਰੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ।

23/05/2019 30/05/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (198 KB)
ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ

22/02/2019 15/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (1 MB)
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ

02/03/2019 12/03/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ (4 MB)
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

30/10/2018 10/11/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ (145 KB)
ਪਕੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ

ਪਕੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ

11/10/2018 25/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ (388 KB)