Close

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

26/10/2023 30/10/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

26/10/2023 27/10/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

23/10/2023 26/10/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਹਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ

ਹਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ

25/09/2023 16/10/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

20/09/2023 27/09/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਹਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ

ਹਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ

31/08/2023 20/09/2023 ਦੇਖੋ (513 KB)
ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਕੰਟੀਨ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

08/09/2023 14/09/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ

ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ

28/08/2023 07/09/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

24/08/2023 31/08/2023 ਦੇਖੋ (1 MB)
PSRLM ਅਧੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

PSRLM ਅਧੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

25/07/2023 02/08/2023 ਦੇਖੋ (513 KB)