Close

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2311326
ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2212066
ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ਡਿਸਟਿਲਰੀ)ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. (ਡਿਸਟਿਲਰੀ)
ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵੈਟ ।।) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵੈਟ ।।) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ
ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ), ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ), ਪਟਿਆਲਾ
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਕਸ) ਪਟਿਆਲਾਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਕਸ) ਪਟਿਆਲਾ0175-2308002
ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਪਟਿਆਲਾ0175-2354340
ਡਿਪਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ0175-2362456
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਡ ਆਫਿਸ, ਪਟਿਆਲਾਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਡ ਆਫਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2212058

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਨਕੁਆਰੀ197
ਐਮਰਜੰਸੀ (ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ)0175-2214971
ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ0175-2359999
ਐਬੂਲੈਂਸ108
ਫਾਈਰ101
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ100
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ131-132
ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ01752311718

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਪਟਿਆਲਾਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2351675
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਟਿਆਲਾਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2355238
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਟਿਆਲਾਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2373103
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਪਟਿਆਲਾਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2215845
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।)ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।)0175-2311318
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।)ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।)0175-2311317
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ(।)ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ(।)0175-23670660175-2367066

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾਡਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2311324
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾdc[dot]ptl[at]punjab[dot]gov[dot]in0175-23113000175-2311303
ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜਨਰਲ)ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਜਨਰਲ)0175-2311304
ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ)ਏ.ਡੀ.ਸੀ (ਵਿਕਾਸ)0175-2311306
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)0175-2311308
ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ)0175-2311310
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ0175-2311311
ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾਸਕੱਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ0175-2353932
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ0175-2311315
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2350997

ਜਿਲਾ ਮੁਖੀ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2200232
ੳੁਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾੳੁਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2200232
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2360160
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2206461
ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2215808
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2214774
ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2363050
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2211675
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2370574
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2362781

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼)

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਪਟਿਆਲਾਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2360055
ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪਟਿਆਲਾਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2336188
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2363935
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਪਟਿਆਲਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2363307
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਭੁਨਰਹੇੜੀਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ0175-2201156
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਨੋਰਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਨੋਰ0175-2309354
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਮਾਣਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਮਾਣਾ0176-4220031
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ,ਪਾਤੜਾਂਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ,ਪਾਤੜਾਂ0176-4243033
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਨਾਭਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਨਾਭਾ0176-5220317
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਰਾਜਪੁਰਾਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਰਾਜਪੁਰਾ0176-2224403

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 1 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 1 ਪਟਿਆਲਾ0175-2211440
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 2 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 2 ਪਟਿਆਲਾ0175-2304324
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 3 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 3 ਪਟਿਆਲਾ0175-2303703
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 7 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 7 ਪਟਿਆਲਾ0175-2215900
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 6 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 6 ਪਟਿਆਲਾ0175-2212108
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 5 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 5 ਪਟਿਆਲਾ0175-2304318
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 4 ਪਟਿਆਲਾਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 4 ਪਟਿਆਲਾ0175-2305633
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2212089

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਆਈ ਜੀ ਜੋਨਲ, ਪਟਿਆਲਾਆਈ ਜੀ ਜੋਨਲ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2311147
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਜੋਨਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਜੋਨਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ0175-2311144
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਪਟਿਆਲਾਐਸ.ਐਸ.ਪੀ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2311112
ਐਸ.ਪੀ, ਪਟਿਆਲਾਐਸ.ਪੀ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2311124

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ-ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2236493
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2356293
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ)ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ)0172-6626620
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ)ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ)0172-2665565
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਡੀ ਕਿਊ ਸੀ.ਸੀਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਡੀ ਕਿਊ ਸੀ.ਸੀ0172-2704613
ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, (ਇਮਾਰਤਾਂ)ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, (ਇਮਾਰਤਾਂ)0172-2742239
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਯੋਜਨਾ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਯੋਜਨਾ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2358280
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2356245
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗ), ਪਟਿਆਲਾਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗ), ਪਟਿਆਲਾ0175-2362545

ਹੋਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਜੀ.ਐਮ. ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2309946
ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2301697
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2215557
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2212010
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਓ), ਪਟਿਆਲਾ0175-2212053
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ0175-2214469
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ0175-2311701
ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ0175-2311700