Close

ਬੈਂਕ

ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਪਟਿਆਲਾ

ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 6, ਛੌਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਟਿਆਲਾ 147001

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ

ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 7, ਛੌਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਟਿਆਲਾ 147001

ਫ਼ੋਨ : 0175-2227883

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਵਨ, ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ 147001

ਫ਼ੋਨ : 0175-2227213

ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ

4464/5, ਰਾਜਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਦ ਮਾਲ ਰੋਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ

ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ-45, ਲੀਲਾ ਭਵਨ, ਪਟਿਆਲਾ 147001

ਫ਼ੋਨ : 0175-2209137

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ

ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਦੀ ਮਾਲ ਪਟਿਆਲਾ 147001

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ

ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਟਿਆਲਾ 147001