ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੈਨਪਾਵਰ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

18/10/2019 29/10/2019 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਂਡਰ

15/10/2019 24/10/2019 ਦੇਖੋ (940 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ