Close

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

01/10/2022 31/12/2023 ਦੇਖੋ (740 KB)