Close

ਜਿਲਾ ਮੁਖੀ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਜਿਲਾ ਮੁਖੀ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2200232
ੳੁਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ੳੁਪ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2200232
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2360160
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2206461
ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2215808
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2214774
ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2363050
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2211675
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2370574
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2362781