Close

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2351675
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2355238
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2373103
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2215845
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।) ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।) 0175-2311318
ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।) ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।) 0175-2311317
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ(।) ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ(।) 0175-2367066 0175-2367066