Close

ਪੜਤਾਲ/ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ) ਪਟਿਆਲਾ

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ
1 ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ 0175-2311718
2 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ 131,132
3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 100
4 ਫਾਈਰ 101
5 ਐਬੂਲੈਂਸ 108
6 ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 0175-2359999
7 ਐਮਰਜੰਸੀ (ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ) 0175-2214971
8 ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਨਕੁਆਰੀ 197