Close

ਜਿਲਾ ਮੁਖੀ

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ

1

ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2211147

2

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2308910

3

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2212576

4

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2206356

5

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਨਾ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2363709

6

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2362781

7

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2370574

8

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2211675

9

ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ

01752363050

10

ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2214774

11

ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2215808

12

ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2203324

13

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2206461

14

ਡਿਪਟੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਫਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2360160

15

ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2200232