Close

ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ

ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

Published : 02/01/2024

ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 12 ਲਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ
ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ
ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

Published : 27/10/2023

ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ