Close

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ

ਨੋਟ:-ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਲਾਕ ਏ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 208- 210, ਏ ਪਟਿਆਲਾ

25/06/2020 24/07/2020 ਦੇਖੋ (544 KB)
ਪੁਰਾਲੇਖ