Close

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

07/01/2021 31/01/2021 ਦੇਖੋ (481 KB)
ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ

ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ

04/01/2021 31/01/2021 ਦੇਖੋ (925 KB)
ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ / ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮਨਰੇਗਾ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ / ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

17/12/2020 31/12/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ