Close

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਇਕੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਇਕੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਟਾਇਕੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਟਾਇਕੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ: https://tinyurl.com/4w3ae3kb 

15/08/2023 15/09/2023 ਦੇਖੋ (130 KB)