Close

ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ
ਪਿੰਡ ਘਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘਲੋਰੀ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ
26/10/2023 30/11/2023 ਦੇਖੋ (2 MB)