Close

ਹੋਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਹੋਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਜੀ.ਐਮ. ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2309946
ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2301697
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2215557
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212010
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਓ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212053
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2214469
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2311701
ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2311700