Close

ਹੋਸ ਖ਼ਾਸ ਵਿਭਾਗ

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ
1 ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2311700
2 ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2311701
3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2214469,0175-2221568
4 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਓ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212053,0175-2307079
5 ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212010,0175-2215682
6 ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2215557
7 ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2301697
8 ਜੀ.ਐਮ. ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2309946