Close

ਸੰਸਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ

ਵਰਣਨ ਵੇਰਵਾ
ਪੀ.ਸੀ ਨਾਮ 13-ਪਟਿਆਲਾ
ਐਮ.ਪੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ
ਐਮ.ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਐਮ ਪੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰ: Tel. (0175) 2204000
ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਪਤਾ 1169,  ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ, ਪਟਿਆਲਾ – 147001, ਪੰਜਾਬ