ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 05/04/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2 MB)
ਹੀਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 16/08/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(831 KB)
ਜਨਗਣਨਾ ਪਟਿਆਲਾ 2011 31/03/2013 ਡਾਊਨਲੋਡ(4 MB)