Close

ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾਇਸ਼
1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212089 0175-2212092
2 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 1 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2211440  
3 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 2 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2304324  
4 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 3 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2303703  
5 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 4 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2305633  
6 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 5 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2304318  
7 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 6 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2212108  
8 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 7 ਪਟਿਆਲਾ 0175-2215900