Close

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼)

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ

1

ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2360055

2

ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2336188

3

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2363935

4

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2363307

5

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ

0175-2201156

6

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਨੋਰ

0175-2309354

7

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਮਾਣਾ

0176-4220031

8

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ,ਪਾਤੜਾਂ

0176-4243033

9

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਨਾਭਾ

0176-5220317

10

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਰਾਜਪੁਰਾ

0176-2224403

11

ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਘਨੋਰ

0176-2267455

12

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ (ਸ਼ਹਿਰੀ)

0176-2302242

13

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ (ਦਿਹਾਤੀ)

0175-2360270

14

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਨੋਰ

0175-2365148

15

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ

0175-2201208

16

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਸਮਾਣਾ

0176-4224504

17

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਨਾਭਾ

01765-224396

18

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਘਨੋਰ

0176-2238728

19

ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਪਾਤੜਾਂ