ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ

ਪਸ਼ੂ ਸਫ਼ਾਰੀ (ਗੋਕੁਲ ਗਰਾਮ)

ਦਫਤਰ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚਨਾ

 

ਨਾਮਕੁੱਲ

ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 934
ਵਿਸ਼ਾ ਰਕਬਾ 000 ਹੈਕ.
ਭੂਗੌਲਿਕ ਰਕਬਾ 322.29
ਜੰਗਲ 12.41
ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ 3.97
ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ 39.29
ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਜਰ 5.92
ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 260.70
ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਰਕਬਾ 252.47
ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ 513.17
ਫ਼ਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ (%) 197.0
ਨਹਿਰਾਂ 1,63
ਟਿਊਬਵੈਲ 258.52
ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤਾ ਰਕਬਾ 251.07
ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਿਆ ਰਕਬਾ 511.22

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਕੁੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 260.15

>ਸਾਲ ਫਸਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਝਾੜ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ.) ਰਾਜ ਦਾ ਝਾੜ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ/ਹੈਕ.) ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ

2012-13

ਗੰਨਾ (ਗੁੜ)

7613

5888

ਪਹਿਲੀ

2012-13

ਮੱਕੀ

4149

3680

ਤੀਜੀ

2013-14

ਮੱਕੀ

4867

3898

ਤੀਜੀ

2013-14

ਗੰਨਾ (ਗੁੜ)

7747

6197

ਪਹਿਲੀ

2013-14

ਬਾਜਰਾ

4458

3836

ਪਹਿਲੀ

2014-15

ਬਾਜਰਾ

4069

3580

ਪਹਿਲੀ

2014-15

ਤੇਲ ਬੀਜ (ਰਬੀ)

1685

1248

ਪਹਿਲੀ

2014-15

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

1946

1762

ਦੂਜੀ

2015-16

ਬਾਜਰਾ

4026

3696

ਦੂਜੀ