Close

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਲੜੀ ਨੰ: ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਨੰਬਰ

1

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜਨ ਪਟਿਆਲਾ(।)

0175-2367066

ਫੈਕਸ 0175-2367066

2

ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪਟਿਆਲਾ(।।)

0175-2311317

3

ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਟਿਆਲਾ

0175-2311318

4

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਪਨਸਪ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2215845

5

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2373103

6

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2355238

7

ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ, ਪਟਿਆਲਾ

0175-2351675,

0175-2351620