Close

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ

ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ

ਨੋਟ:-ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਲਾਕ ਏ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 208- 210, ਏ ਪਟਿਆਲਾ

26/06/2020 27/07/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)