Close

ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ interview ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ interview ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ interview ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ interview ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

17/06/2021 24/06/2021 ਦੇਖੋ (6 MB)