Close

ਇਨ-ਸੀਟੂ 2020-2021 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਰਾਅ

ਇਨ-ਸੀਟੂ 2020-2021 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਰਾਅ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਮਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਮਿਸਲ
ਇਨ-ਸੀਟੂ 2020-2021 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਰਾਅ

ਮਿਤੀ -11-09-2020 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11: 00 ਵਜੇ
ਡਰਾਅ ਜਗ੍ਹਾ- ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ.

10/09/2020 11/09/2020 ਦੇਖੋ (303 KB)