Close

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਨਕੁਆਰੀ 197
ਐਮਰਜੰਸੀ (ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ) 0175-2214971
ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 0175-2359999
ਐਬੂਲੈਂਸ 108
ਫਾਈਰ 101
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 100
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ 131-132
ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ 01752311718