AC NO.

Assembly Constituency Name

109

Nabha

110

Patiala Rural

111

Rajpura

113

Ghanaur

114

Sanaur

115

Patiala

116

Samana

117

Shutrana

Praposed Polling Station List